Colofon

Wie is de leraar? is ontwikkeld in opdracht van het ICLON door VISSCH+STAM.

De competenties zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen opgesteld door de voormalige Stichting Beroepskwaliteit Leraren (nu Onderwijscoöperatie). Deze bekwaamheidseisen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO). De competentie onderzoeksvaardigheden is aan de lijst toegevoegd door ICLON.

Kenniskaarten zijn ontstaan in een serie gesprekken met medewerkers van het ICLON in de ontwikkelfase van Wie is de leraar? en gebaseerd op actueel onderzoek of de ervaring van leraren.

ICLON: Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden.

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Bezoek de website
LogoICLON
LogoUL

VISSCH+STAM Strategic Services

VISSCH+STAM is een consultancy boutique met een hedendaagse aanpak. VISSCH+STAM adviseert en ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van hun strategie, in verandertrajecten en bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor complexe problemen.

Bezoek de website
VSlogo

Foto’s Wie is de leraar?: Erik & Petra Hesmerg.